אוליה חזן, אנליסטית

בעלת תואר בתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה

teammate